Werkwijze / Vergoeding

1e consult (intake)

Uw eerste consult bij Pabis Health is uw intake. We nemen de tijd voor u zodat we één en ander rustig kunnen bespreken. Naast medische gegevens, uw persoonlijke situatie en eet- en drinkgewoonten, worden ook uw wensen en verwachtingen besproken. Wij meten tijdens het consult uw lichaamssamenstelling om na te gaan in welke conditie uw lichaam zich bevindt en we bespreken deze resultaten. U krijgt schriftelijke richtlijnen mee zodat u zelf aan de slag kunt gaan. Vanuit het eerste consult stellen wij voor u een cliëntendossier samen en werken wij uw persoonlijke advies uit.
Denkt u bij het eerste consult aan het meenemen van; een geldig identiteitsbewijs en een eventuele verwijsbrief van uw (huis)arts.

2e consult
Het vervolgconsult duurt een half uur. Hierin bespreken we uw persoonlijke advies dat u na het eerste consult heeft ontvangen. Past het goed bij u, wat kunt u al goed, is het haalbaar, zijn er knelpunten, zijn er vragen en niet onbelangrijk; is er al resultaat! We meten opnieuw uw lichaamssamenstelling en zorgen ervoor dat u goed verder kan gaan met uw advies. Na het 2e of 3e consult rapporteren wij, indien relevant (bij uw goedkeuring) aan uw arts.

Vervolgconsult
Dit consult is 20-30 minuten. Hierin bespreken we hoe het met u gaat en gaan we kijken naar de resultaten. Indien nodig passen we uw persoonlijke voedingsadvies hierop aan. De vervolgconsulten zijn een enorme steun om uw einddoel te bereiken! Na ongeveer 5 tot 8 vervolgconsulten sturen we indien relevant (bij uw goedkeuring) een schriftelijke (eind)rapportage aan uw verwijzend arts. De vervolgconsulten kunnen doorgaan totdat we in overleg uw behandeling kunnen afsluiten.

Vergoeding
De kosten van een consult bij Pabis Health worden vergoed vanuit uw verzekering. Pabis Health heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. U heeft recht op 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar vanuit uw basisverzekering. Het bedrag / aantal uren dat daarbuiten vergoed wordt is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Voor meer informatie kun u contact opnemen met Pabis Health: 06-27972435 of u kunt het nagaan bij uw zorgverzekeraar.

Consulten bestaan uit directe en indirecte tijd. De directe tijd is het consult waarbij uzelf aanwezig bent. De indirecte tijd is de tijd die de diëtist gebruikt om het consult uit te werken, voedingsadviezen uit te werken en uw verwijzer te informeren.

Consulten dienen ten minste 24 uur van te voren telefonisch te worden geannuleerd. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.